Egyéb

Rózsaeső imaest Kosdon

Idén  szeptember 30-án, pénteken 18:00-tól tartjuk – a Lisieux-i Kis Szent Teréz közbenjárását kérő – RÓZSAESŐ IMAESTünket.  Az est folyamán, tanítás, szentségimádás, levélírás lesz.

Szeretettel várunk mindenkit!

Levélírás Szent Teréznek

A Rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű, és mégis különleges lépés: levélírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri az Istennél. A levél aztán egy borítékba kerül, amit lezárnak, és mindenki a saját nevét és postai címét írja rá – azoban rendhagyó módon nem a feladó, hanem a címzett helyére! Az este folyamán végül mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat. A borítékokat az íróján kivül senki sem fogja felnyitni, a Közösség a leveleket olvasatlanul hordozza imáiban és őrzi azokat a következő év őszéig. A Szent Teréznek való levélírás természetesen nem egy mágikus cselekedet. Nem történik minden esetben és automtikusan imameghallgatás. Belső, személyes hitet és ráhagyatkozást kíván tőlünk, valamint nyitottságot, hogy engedjük Isten által formálni magunkat a mindennapokban, életünk minden eseményében!

Hogy miért van szükség a különleges, ha úgy tetszik, fordított postai címzésre? Mert a rákövetkező év őszén, a Rózseső imaest közeledtével a Közösség postán visszajuttatja a Szent Teréznek szóló leveleket az írójuknak! Így lehetőség van visszatekinteni, hogy az elmúlt időszakban meghallgatást nyertek-e kéréseink, Isten hogyan vezetett bennünket, és milyen csodákat cselekedett az életünkben. Ez egyben egy meghívás is, hogy tanúságot tehessünk Isten irgalmáról a következő Rózsaeső imaesten, illetve hogy Szent Terézhez hasonlóan mi is egyre inkább Isten szeretetének misszionáriusaivá válljunk – akár azáltal, hogy sokakat meghívunk a Rózsaesőre…forrás: https://beatitudes.org/hu/rozsaeso-imaestek/