Uncategorized

Ima a kallódó fiatalságért…

MHV-t hallgatok és folyamatosan az első sorok peregnek a fejemben:
„Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz,
válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt!
Annyi most a szenvedő, kit elhagy föld és ég,
Segítsd hát e nehéz idők szorongó gyermekét!”

***

Tisztában vagyok vele, hogy nem egy vallásos nóta, de most mégis ad valami pluszt.

Nehéz idők járnak, és nekem ez most egy nagyon fájdalmas fohász. Tudom, hogy milyen nehéz volt 14 évesen felkerülni Pestre, egy kollégiumba, ahol a csoportomban nem volt más vallásos. Nehéz volt megmaradni az úton és sokszor, nagyon sokszor elbuktam én is és imádkoztam, hogy ne engedjen el az Isten, mert nélküle nem vagyok ugyanaz. Most is kollégista vagyok, már az egyetemen, és azóta eltelt 8 év. Sokat böngészek az interneten és egyre másra akadok olyan dolgokra, amiket nem tudok kezelni. Dühös leszek, mert látom, hogy a sátán már nem csak az árnyékban járva szedi áldozatait, hanem a fényben mindenki szeme láttára.

Eszembe jut Laci atya elmélkedése a gonoszról. „A gonosz egy leláncolt kutya, aki csak akkor árthat nekünk, ha közel megyünk hozzá…” Hát én mostanság úgy érzem, hogy egyre hosszabb láncon van tartva, sőt néha beigazolódni látszik az a gyanúm, hogy el is szabadult… Nap, mint nap találkozom olyan megdöbbentő dolgokkal, amik elszomorítanak, sőt elkeserítenek. Megdöbbenek azon, hogy milyen fiatal gyerekek mit osztanak meg, vagy like-olnak. Hogy milyen impulzusok érik őket, és eltöprengek azon, hogy ha engem 24 évesen megrökönyödéssel tölt el, akkor az ő lelkükben mit idéz elő.

Ezért hívlak titeket, hogy imádkozzunk együtt az ifjúságért. Kérjük Istent, hogy vezesse őket, és ne engedje a sátán karmaiba őket. Óvja és vigyázza léptüket, és imádkozzunk magunkért is, hogy azt az áldásos szolgálatot, amit magunkra vállaltunk, hogy példaként állunk eléjük, azt mindig szeretettel és alázattal tudjuk végezni.

A forgatókönyv úgy nézne ki, hogy mindenki, aki érez magában indíttatást, az írjon nekem egy e-mailt a zoran25@gmail.com címre, és küldjön nekem egy dalt, verset, imát, vagy csak néhány szót, ahogy ő imádkozna a saját szavaival a fiatalokért, és én minden nap beillesztek ebbe a cikkbe egy újabb darabot, és mikor ide látogattok, vigyétek magatokkal az aznapi sorokat, és imáitokban csatlakozzatok hozzánk…
Isten áldjon benneteket!

Zorán
Akik imáikkal hozzájárultak a cikkhez: Nagy Ági, Farkas Zsolt, Bátyi Sanya, Kis Domonkos, Rácz Regina

December 18.

Ima egy régi imádságos könyvben:

Szerető Atyám az Úr Jézus Krisztusban! hálát adok tenéked, hogy engemet az egész napon életben, jó egészségben megtartottál és az estét is meg engedted érnem. Cselekedjed édes jó istenem, hogy a mi jót e mai napon tanultam, azt megtartsam és úgy cselekedjem. Bocsásd meg az én bűneimet, melyekkel ma is te ellened vétettem. Őrizz meg a következő éjszakában is a te szent angyalaid által minden veszedelemtől. Virrassz fel Uram a holnapi napra jó egészségben, békességben, ha tetszik te neked az én életem, hogy akkor is és amíg élek, jóságodért hálákat adhassak.

Ámen.

December 16.

Ma találkoztunk a 7 régió felelőseivel és egy csodálatos napot töltöttünk együtt. Születtek ismeretségek, célok és ötletek. A mai nap örömére:

Kérlek, ó, jó Uram add meg
Fényeddé váljak, jeled lehessek!
Kérlek, Szentlelked küldd el,
Ő vezessen végig életemen!

Szeretném, ha szeretnél,
S minden szavad érteném,
Életemben követném,
S végül Hozzád érkezném.

Uram, mindent köszönök,
Bánatot és örömöt!
Legyen rajtam szent kezed,
Óvjad, védjed életem!

Kérlek, ó, jó Uram add meg
Fényeddé váljak, jeled lehessek!
Kérlek, Szentlelked küldd el,
Ő vezessen végig életemen!

Uram, hálás vagyok a mai napért, kérlek add kegyelmedet erre a vállalkozásra, amiért annyian és oly sokat tesznek és tettek az elmúlt több mint egy évtizedben.
Dél-Duna-,Észak-Duna-,Galga-,Tápió-,Tisza-,Zagyva-, és Ipolymenti Nagyboldogasszony könyörögj érettünk.
Amen

December 14.

Atyám, hálát adok, hogy bátorságot adtál nekem, Jézus nevében. Bátorsággal lépek be a mennyei szentélybe Jézus vére által. Bizalommal és bátorsággal járulok Eléd, a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjek és kegyelmet találjak a szükséges időben.
(Zsid. 10,19. 4,16.)

Meg van írva: Álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőle− tek. Én Krisztus Jézusban bátran állok szembe az ellen− séggel, erős vagyok a hitben. Ellenállok a betegségnek és a szegénységnek Jézus nevében. Jézus eltörölte a parancsola− tokban az ellenem szóló kézírást, és azt eltette az útból, oda− szegezvén a keresztfára; lefegyverezvén a szellemi fejede− lemségeket és hatalmasságokat, győzelmében bátran muto− gatta őket, diadalt aratván felettük.
(Kol. 2,5–7. 10. 14. 15.)

Ezért bátran mondom: sátán, te le vagy győzve, az én Istenem és az én Jézusom uralkodik mindörökké. Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem?
(Zsid. 13,6.)

Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy bátorságos lakozást adsz e földön, és igazsággal, ítélettel, kegye− lemmel és irgalommal jegyeztél el magadnak örökre.
(Hós. 2,17. 18.)

December 13.

C
Nyisd meg a szívem, Ó Jézus
G
Nyisd meg a szívem, Uram
F
Látnom kell Téged
C
Látnom kell Téged
G Am
(Jézus) Dicsőség Ura
F G
Ragyog fel, mint hold az éjben
G Am
Lelkemnek Pásztora
F G
Teremts tiszta szívet bennem
C
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
G
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
F
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
C
Látnom kell Téged

December 12.

Tisztítsd meg Urunk a gyermekek életét, hogy lássák a jópéldát, és kérlek álld meg, helyezd oltalmad alá, félt karjaidba a születendő gyermekeket. Adj szoros, összetartó kapcsolatot a házasoknak, ifjú pároknak. A Te feltámadásoddal építsd újra a szeretet várát családjainkban, hogy úgy érezhessük egy biztos vár, és Te adtad hozzá az építő köveket.

Ámen.

December 11.

Uram!
A bérmálkozókért könyörgök most röviden. Nagy veszély leselkedik rájuk. Sokan sajnos nem is mély elszántságból bérmálkoznak, vagy nincs meg a kellő családi hátterük, értük is könyörgök most.
Áldd meg kérlek mindnyájukat! Küldd el rájuk szent Lelkedet, hogy megadja nekik a kellő bölcsességet, a kellő hitet és reményt, hogy Istenre építsék életüket. Uram maradj mellettük akkor is, ha majd meginognak hitükben, s bátorítsd őket életük legválságosabb óráiban is. Tedd rájuk a kezedet egyenként, s mutasd meg nekik, hogy mennyire szereted őket.

Ámen.

December 10.

Uram!
Hatalmas felelősségem van Előtted!
Mint az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség tagja életemmel és munkámmal az Egyház, a közösség javát szeretném előmozdítani, és vigyázom az erkölcsi és anyagi értékeire.
Szolgálni akarok neked Uram Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint, és természetesen figyelembe veszem lelki és anyagi érdekeit közösségünknek.
Ehhez kérem Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának és egyházmegyénk védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak pártfogását, a közösség tagjainak és segítőinek támogatását és Egyházunk áldását.

Amen

December 6.

Szent Miklós napján hozzád száll hő imánk
Kedves Miklós püspök, az égből tekints reánk.
Szent Miklós, jó püspök, gyermekek barátja,
Hozd el ajándékod, és segíts a jóságra.
Amen.

December 5.

Szent Patrik:

Úti imádság
Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam…

Amen.

December 4.

Uram, erőtlen és remegő kézzel gyújtottam ma egy apró lángot. Nagyon egyszerűt, egyáltalán nem feltűnőt. De menthetetlenül ki van szolgáltatva a szélnek és a hidegnek! Csupán tartani tudom a kezemben, igazán éltetni, táplálni képtelen vagyok. Őrzöm reszkető ujjaimmal. Tudom, ez az apró kis láng halandó, mint az is, aki a kezébe tartja. Elmúlik majd a fénye, minta kitartásunk tüze, vagy mint az ígéretünk lángja. Olyan sokszor megtanuljuk, hogy az idő múlásának a legbiztosabbnak hitt értékeink sem képesek ellenállni. Nagyon jó arra gondolni, hogy te hagyod, hogy a sötétségben még várakozzam. Ha bátran és bizakodva nézek előre, akkkor a fény útját kereshetem. Ez vezet előre az életemben napról-napra, mint a reménység sugara. Bárcsak tudnád, mennyire várlak! A szemeim már nagyon fáradtak a szüntelen figyeléstől. Gyertyát tartó kezeim is ellankadnak. Egyre gyakrabban tenkintgetek körbe-körbe, és kémlelem a horizontot. Az ünnepen talán megint megtanulhatom, hogy te vagy mindenek mögött, te készen állsz, és elindulsz felém, hogy találkozzál velem. Csak el ne fogyjon addig a figyelmem, erőm és kitartásom! ( Szabó Lajos)

Várva vártam az Urat és Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Zsoltár 40,2

December 3.

József Attila: Isten

Láttam, Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ő gyönge dadogása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Mért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a hegyek és mint a füvek,
Szívükben szép zöld tüzek égnek
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik,
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén
Meg nem zavarlak, én Uram,
Elnézel kis virágaink fölött.

December 2.

‎Drága jó istenem,
hagyj meg így gyereknek,
hagy maradjak olyan,
kit szívből szeretnek.
Hagy maradjak olyan,
ki tudásra éhes,
kinek lelke tiszta,
kit harag nem mérgez.
Hagyd az életemet
könnyebben megélni,
kérlek, ne taníts meg
a világtól félni…

December 1.

Ma a buszon két középkorú férfi beszélgetését hallgattam, és azon kezdtem el töprengeni, hogy tényleg ennyire máshol keressük a választ a körülöttünk lévő világ kérdéseire?
A következő sorok hangoztak el:
– Én hiszek benne, hogy valami történni fog, mert már öt éve látni, hogy a föld szenved, és most biztos meg bosszulja, amit ellene tettek.
– Persze, hogy megbosszulja, hiszen senki sem tűri sokáig, ha kiszipolyozzák.

Uram, add meg az embereknek,
hogy megtapasztalják, hogy te
nem bosszúálló, hanem kegyelmes vagy
Mutasd meg nekik hatalmadat, és vezesd őket,
hogy kövessenek téged, és szolgáljanak neked.

Viszont, hogy a témánál is maradjunk imádkozzunk ma kicsit egyszerűbben:

„Őrangyalom szívből kérlek ,
Légy vezérem amíg élek.
Ments meg engem bűntől bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor,
Mindíg jóra figyelmaztess,
úgy vezess a jó ISTENhez.

Ámen

November 30.

Imádság Máriához a misszióért:

Ó Szűz Mária,
Jézus és az Egyház Anyja,
A Te közbenjárásodra bízzuk a fiatalságot,
Amelyet Jézus, keresztje által megváltott.

Különösképpen imádkozunk Hozzád az Egyház missziójáért:
A fiatal keresztény közösségekért,
és azokért, akik még nem ismerik az Evangéliumot.

A misszionáriusokért, papokért, szerzetesekért és laikusokért.
Mindazokért, akik az irgalmasság szolgálatában állnak;
Az Úr által szeretett férfiakért és nőkért.

Hallgass meg minket, Mária,
És vesd irgalmas tekinteted
Az Egyház missziós munkájára.

A Te közbenjárásod támogassa az Örömhír munkásait,
Hogy Krisztust adhassák a világnak,
Ahogyan Te is tetted.

Ámen.

November 29.

Atyám Jézus nevében fohászkodom
minden gyermekért a földön.
A reménység meg nem szégyenít,
mert tudom,hogy kinek hiszek,
a Te gondviselésed és szereteted
őrizze őket minden időben.
Védd és oltalmazd őket,
a nehezteléstől,
a gonosz minden tervétől.
Töltsd meg a szívüket
az önzetlen szereteteddel,
adj Uram nekik megbocsájtó szívet,
megértést.
Segítségül hívlak Uram
a nyomorúságuk idején,
a szegénységből, a betegségből,
szabadulást kérek számukra,
gyógyítsd be a sebeiket!
A szeretet és megbocsátás
vezérelje minden lépésüket,
seni senkinek rosszért
rosszal ne fizessen,
mindenkor jóra törekedjenek,
mindenki irányába.
Tanítsd meg őket Uram,
a megbocsátásra,
és a szeretetre.
Indítsd a szívüket,
hogy kövessék mindenki irányába
a békességet és a szentséget,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat!
Töltsd be a szükségeiket,
a Te gazdagságot szerint
dicsőségesen,
a Krisztus Jézusban.

Ámen

November 28.

„Ó, Jézusom, segíts megmentenem a fiatalok lelkét szerte az egész világon.

Segítsd meg őket a Te kegyelmeddel, hogy meglássák Létezésed Igazságát.

Vond őket Szent Szívedhez, és nyisd fel szemüket a Te szeretetedre és irgalmadra.

Mentsd meg őket a pokol tűzétől, és imáim által könyörülj az ő lelkükön. Ámen.”

Jézusotok

November 23.

Vezesd, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban,
hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által,
mint amilyen a magamutogató fogyasztás,
a mindenáron való jólét,
az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás.
Hadd éljék meg inkább a Te üzenetedet örömben, mely
a Nyolc Boldogság üzenete,
az erkölcsi elkötelezettség üzenete,
a társadalom hiteles alakítása érdekében.
Amen.

November 22.

Hadd imádkozzunk ma azokért a fiatalokért.
Akik most néznek szembe a jövővel,
hogy nyitottak legyenek.
Befogadóképesek minden jóra.
Merjenek élni a nyugtalan világban.
Legyen erejük elviselni a csalódásokat.
Megtanulják elfogadni önmagukat.
El ne veszítsék bátorságukat.
Ne tegyenek kárt mások életében.
Mindig készek legyenek arra,
Hogy a világot emberibbé és lakhatóbbá tegyék.

November 21.

Elmélkedjünk: Ugye te is látod a világ nyomorúságát?
A Szeretetre éhező ifjúság tévelygéseit?
Ugye te is szeretnél tenni valamit értük?
Egy eszköz minden körülmények között a kezünkben van:
imádkozzunk együtt a tévelygő fiatalokért!
Istenem, szerető Atyám!
Áraszd ki Szeretettedet a világra, a Rád szomjazó ifjú szívekbe…
Használj, kérlek engem is ebben a munkádban!
Segíts, hogy mindenhová Téged vigyelek,
mindenhol Rólad tegyek tanúságot,
Hozzád tudjak vonzani más,
Téged nem ismerő fiatalokat is!
Amen.

November 20.


Szabó Lőrincz – Ima a gyermekekért
(részlet)

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.