Észak-DunaTalálkozó

Visszatekintés az Észak-Dunás tavaszi találkozóra

Az Észak-Duna régió tavaszi találkozója egy felejthetetlen esemény volt, amely összehozta a régió különböző városainak és falvainak fiataljait Alsógödre, ahol egy örömteli és tanulságos rendezvényen vehettek részt. A találkozó célja nemcsak a közösségépítés volt, hanem az is, hogy a résztvevők megismerjék saját hitüket, az imamódokat és megtudhassák mi is az imádság valójában.

A regisztráció mellett játékkal kezdtek el ráhangolódni a napra az érkezők, később, mikor már mindenki megérkezett, egy közös Szentmisével nyitottuk meg a napunkat. A Szentmise fontos része volt a találkozónak, amelyen a résztvevők közösen ünnepelhették hitüket és közösségüket. A misén való részvétel megerősítette a résztvevők kapcsolatát egymással és a vallásukkal, valamint lehetőséget adott arra, hogy megfontolják értékeiket és céljaikat. A prédikációban hallhatták, hogy az imádság fontos része kell, hogy legyen életüknek és nem szabad ledarálni csak azért, hogy minél hamarabb letudják a napi imádságot.

Az előadás szintén fontos részét képezte a találkozónak. A fiatalok hallhatták, hogy mi is valójában az imádság, hogy miért fontos imádkozni, és arról is szó esett, hogy hogyan lehet megélni a Jóisten közelségét az imával.

A kiscsoportos beszélgetések lehetőséget adtak arra, hogy a résztvevők mélyebb szinten megvitassák élményeiket, gondolataikat és érzéseiket az előadás témájával kapcsolatban. Ezek a kiscsoportok segítettek abban, hogy a fiatalok még szorosabb kapcsolatokat alakíthassanak ki az imádsággal kapcsolatosan, és megoszthassák egymással szokásaikat, kétségeiket vagy akár bíztatásaikat.

Az esemény egyik kiemelkedő része az imamódok megismerése volt. Három imamód közül választhattak a fiatalok, amelyek a Szentségimádás, a természettel való imádkozás és a Szentírás által vezetett imádság volt. Ezen imamódok vezetésével a résztvevők betekintést nyerhettek az imádság fontosságába és jelentőségébe. Ez az interaktív foglalkozás lehetőséget teremtett arra, hogy a fiatalok mélyebben megértsék az imádság fontosságát és módjait.

Később egy városismereti játék vette kezdetét, amely során a résztvevő csapatoknak különböző kérdésekre kellett válaszolniuk, hogy jobban megismerjék a rendezvénynek helyet adó Alsógöd városát. Ez nemcsak a versenyzés lehetőségét kínálta, hanem lehetőséget adott a csapatmunkára és a kreatív gondolkodásra is.

A találkozó során nemcsak tanulságos, hanem vidám pillanatok is voltak. A fiatalok közötti barátság és közösség hangulata áthatotta az egész találkozót. Különböző szórakoztató tevékenységek, játékok és tanúságtételek színesítették az eseményt, és lehetővé tették, hogy a résztvevők jókedvűen és emlékezetesen tölthessék együtt az időt. A nap végén egy záróimával köszönték meg a napsütéses, kegyelmekben gazdag napot, amelyet együtt tölthettek.

Összességében a Mente Észak-Duna régiójának tavaszi találkozója egy olyan esemény volt, amely összehozta a régió fiataljait, hogy megismerjék egymást, közösségüket és kibontakoztathassák hitüket. A Szentmise, az előadás, a kiscsoportos beszélgetések, az imamódok megismerése, a városismereti játék és a vidámság mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők egy élményekben gazdag és összetartó közösség részévé váljanak.

A találkozón készült képek a csoportképre kattintva megtekinthetők! 😉