AjánlóBemutatkozás

Missziós iskola indul Budapesten

2020 szeptemberétől indul Budapesten a francia Jeunesse-Lumiere egy éves bentlakásos katolikus missziós iskolának a magyar változata.

Egy olyan iskola, ahol komoly képzési és elmélyülési lehetőséget szeretnénk adni azoknak a fiataloknak, akiknek Krisztus evangéliuma van az életük középpontjában, és hivatást éreznek arra, hogy átadják másoknak is az örömhírt. A francia iskola vezetőjének, Daniel-Ange atyának a meghívására 4 magyar fiatal megy ki most ősztől Franciaországba, ők indítják be majd 2020-tól itt nálunk ezt az evangelizációs, missziós iskolát. Végső soron nem más ez, mint noviciátus a keresztény életre, az életszentségre, Isten Országa örömhírének ünneplésére és továbbadására.

Most kezdenénk összegyűjteni azokat a 18 és 30 közötti fiatalokat, akik a 2020/21-es tanévben részt vennének ebben a képzésben. Jelentkezni nálam lehet, melyet egy személyes beszélgetés követ. Anyagi feltétele nincs, a képzés hátterét a Gondviselés, vagyis azoknak a bőkezű adománya biztosítja, akik egy ilyen képzést fontosnak tartanak a magyar egyház számára.

A Pratlongban lévő Jeunesse-Lumiere missziós iskoláról: 35 év alatt 900 fiatal végzett itt, közülük 44-en lettek papok, 80-an szerzetesek, és 250-en itt találták meg életük párját. Az itt töltött egy év alatt a fiatalok a „szerelem cölibátusában” élnek, ami azt jelenti, hogy itt nem fejezik ki esetlegesen felébredő romantikus érzelmeiket. Mobil és internet használatát önkéntesen minimálisra korlátozzák. Szinte szerzetesi ima-rendben mélyülnek el, pénteki napokon böjtöt és teljes csöndet tartanak, az egyházi év ritmusát szép és kreatív dramaturgiával kísérik. Komoly teológiai, antropológiai és missziós képzést kapnak kiváló előadóktól, évente négy alkalommal összesen 6-7 hetet missziós gyakorlatokon vesznek részt. A 22 fiatalt és az előző évből itt maradt 5 vezető fiatalt számos lelki vezető segíti, akikhez havonta eljutnak. Több elkötelezett felnőtt segítő és a szentéletű nyugdíjas, Daniel-Ange atya él még a missziós ház közelében, mely nagyon szép természeti környezetben van. A ház körüli és a háztartási munkákat csoportokba osztva a fiatalok végzik. Nagyon vidám és felszabadult közösségi légkört tapasztaltam az alatt a négy nap alatt, amíg köztük voltam. Anyagilag a Gondviselésre támaszkodnak, adományokból és saját munkájukból élnek. A fiatalok az év kezdetén felveszik a kapcsolatot saját plébánosukkal, és/vagy megyéspüspökükkel, év végén pedig beszámolnak neki a képzés tapasztalatairól, és jelzik nyitottságukat az evangélium továbbadására.

Nemzetközi missziós iskola ez, sok országból valók a résztvevők, a szervezők pedig nagy szeretettel várják már a magyarokat! A missziós év nagyon hasonlít az Emmánuel közösség missziós évéhez azzal a különbséggel, hogy ez nem egy lelkiségi mozgalomhoz, hanem az egyházmegyékhez kötődik.

Szeretettel, imával:
Roska Péter atya
roska.peter@katolikus.hu