Egyéb

Mária hónapja – május

Mária hónapja – május

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát!” – hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a loretói litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban.

Mária különleges tisztelete hosszú hagyományokra tekint vissza. A pogány eredetű májusi ünnepek már a középkorban keresztény tartalmat kaptak. A történelem folyamán pedig ezek az ünnepek egyre inkább Mária ünnepévé váltak, amelyek aztán az idők során az úgynevezett májusi áhítatokká alakultak át. (katolikus.ma)

Lorettói litánia

Májusban minden templomban a Lorettoi litániát imádkozzuk. Már az 1200 körül találhatunk feljegyzést, amelyben eennek az imának egy korai formáját találjuk, de néhány száz évvel később Lorettóban imádkozták szombatonként. VIII. Orbán pápa rendelte el, hogy ez legyen a hivatalos Mária-imádság.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki ez a válaszos imaforma, amelyben Istenhez, majd egy közbenjáró szenthez (szentekhez) imádkozunk. Az előimádkozó mondja a különböző megszólításokat, amelyre a nép válaszol.

A lorettói litániában Máriát szólítjuk meg, mennyei édesanyánkat, kérve, járjon közbe értünk Istennél. A megszólítások gazdagon rajzolják meg Mária képét, amely a keresztények tudatában él.

Lorettó egy olasz város. Ide menekítették a muzulmán hódítók elől azt a názáreti házat, amelyben Mária családja lakott. Názáretben lebontották, és Olaszországban egy tengerre néző hegycsúcson (hogy onnan „hazalásson”) újra felépítették a 13. század végén (1294. december 10.). A ház eredetiségét azóta a történelmi kutatás, a régészet, az építészet-történet, az epigráfia és legújabban a pollenkutatás eredménye is megerősíti. A 15-16. században bazilikát emeltek fölé (Santa Casa).

(foto: imrikzsofia.hu)

Szent János Pál pápa ezt írja a házról: „A loretói szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át.” Az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: „Hic verbum caro fasto est” (az Ige itt lett testté).

Fatima

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária | Magyar Kurír - katolikus hírportál

Májushoz kapcsolódik az egyik legjelentősebb Mária jelenés is.  1917. május 13-án jelent meg először Szűz Mária háriom fatimai kisgyereknek, akik nyájat őriztek. Lucia Santos 10 éves, unokatestvérei Francisco Marto 9 éves és Jacinta Marto 7 éves volt. Egy tölgyfabokor felett láttak egy hölgyet, aki ragyogóbb volt a Napnál. Rózsafüzért tartott a kezében, imádkozásra buzdította őket. Megígérte, hogy a következő öt hónap 13. napján ugyanebben az órában újra eljön.

Legfontosabb kérése minden alkalommal az volt, hogy imádkozzák a rózsafüzért és hozzanak áldozatokat a bűnösök megtéréséért. A gyerekek azonban nem tudtak hallgatni, a kis Jacinta mesélt édesanyjának a gyönyörű Madonnáról. A felnőttek először mindezt gyermeteg fantáziálásnak hitték, de az újabb jelenések után futótűzként elterjedt azok híre.

A júliusi jelenés alatt három titkot bízott a gyermekekre, de meghagyta nekik, hogy senkinek ne beszéljenek róla. (Lucia 1941-ben fedett fel két titkot, majd 200-ben a harmadikat.)

Sokan ellenségesen viselkedtek a gyerekekkel szemben, a helyi hatóságok az augusztusi jelenések előtt letartóztatták és börtönbe zárták a három látnokot. Így akarták megakadályozni, hogy kimenjenek a jelenések helyére. A gyerekek azonban korukat meghazudtoló bátorsággal viseltek minden megaláztatást. Egymást erősítették a kihallgatások között, a börtönben hangosan imádkozták a rózsafüzért.

A Szűzanya végül augusztusban is megjelent a látnokoknak, de nem 13-án, hanem 19-én, miután szabadon engedték őket. A jelenések akkorra már több ezer embert vonzottak. Az utolsó, októberi jelenésre mintegy 70 ezren gyűltek össze, köztük sokan kételkedtek és ellenségesen viselkedtek. Esett az eső, az emberek esernyők alatt várták, mi fog történni.

A gyermekek a rózsafüzért imádkozták és a jelenés a “Rózsafüzér Királynőjeként” nevezte meg magát. “Azért jöttem, hogy kérjem, az emberek változtassák meg életüket, és ne bántsák meg többé Istent bűneikkel, mivel már eddig is annyira megbántották. Imádkozzák a rózsafüzért és tartsanak bűnbánatot. Azt kívánom, hogy erre a helyre kápolnát építsenek. Ha az emberek megtérnek, béke lesz a földön.” A Szűzanya megismételte júliusi kérését is, hogy Oroszországot ajánlják fel Szeplőtelen Szívének.

(Tudósítás a napcsodáról az Ilustracao Portugueza, 1917. október 29-i számában)

Ezután történt a Napcsoda, ami mintegy tíz percig tartott. A felhők szétoszlottak, a Nap színe megváltozott, majd forogni kezdett, mint egy tűzkerék, minden irányba fénysugarakat lövellt ki. Percek múlva cikázni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a tömegrre, egyre nagyobb hőséget árasztva, majd hirtelen megállt, és a jelenség végetért, minden a régi, természetes formájába tért vissza. Az elázott ruhák megszáradtak.Megismételte júliusi kérését is, hogy Oroszországot ajánlják fel Szeplőtelen Szívének.

A két kisebb gyerek, Francesco és Jácinta a következő években kitörő spanyolnátha járvány következtében meghaltak, ezt Mária előre jelezte nekik. Őket a jelenések századik évfordulóján Ferenc pápa avatta szentté 2017. május 13-án, Fatimában. Lucia apáca lett, és 2005-ben, 97 éves korában halt meg.

Rózsafüzér

„A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje … A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. „ (Szent János Pál pápa)

A rózsafüzér szerzője a hagyomány szerint Szent Domonkos, aki 13. század elején Dél-Franciaországban élt. Nagyon sokat tett azért, hogy az eretnekeket megtérítse. Eredménytelen próbálkozásai után Máriához fordult. Mária segített neki abban, hogy megtalálja azt az imaformát, amelyben Mária színe előtt végigelmélkedheti Krisztus üdvözítő tevékenységét és egyben kérheti az Istenanya közbenjárást.

(karizmatikus.hu)

 

Régiómenti Nagyboldogasszony

Lelkiségünk egyik pillére, hogy máriás közösség vagyunk. Máriát kérjük a fiatalokért, papjainkért, a közösségünkért.

Lelkiségi dokumentumunkból:

Máriás vonásoknak tartjuk a Szentírás alapján az alázatot, örömöt, tisztaságot, egyszerűséget, engedelmességet és a csendes háttérszolgálat képességét. Ezeket élve Mária műve valósul meg köztünk, Boldogasszonynak felajánlott Hazánkban… A régiók kiemelkedő máriás vonása a szolgálat. …

Az elérkezett Isten országát Mária tisztaságával, egyszerűségével, Istenre hagyatkozásával szeretnénk élni. A Nagyboldogasszony örömét kívánjuk sugározni környezetünkre; Máriaként Jézust szeretnénk ajándékozni a világnak, amikor „megszüljük” az egységben köztünk lévő jelenlétét.

Régiós ima:

Drága Édesanyánk!
Tekints gyermekeidre, kik hozzád fohászkodunk!
Légy velünk mindennapi küzdelmeinkben!
Segíts, hogy a Fiad által ránk bízott feladatot elfogadjuk, és hűséggel teljesítsük!
Segíts, hogy életünk példa legyen a többi ember számára, kik még nem ismerik Fiad szeretetét! Vedd pártfogásod alá régióinkat (és missziónkat/egyházközségeinket)!
Ámen.