Egyéb

Közbenjáró ima a világ megtéréséért III. Mária, a közbenjárónk

Közbenjáró ima a világ megtéréséért III. 

Mária, a közbenjárónk

 

 

Mária, Jézus anyja

Arról, hogy helyes-e minden teremtmény közül a legjobban tisztelni Máriát, nem szükséges vitát nyitnunk, hiszen egy isteni kijelentés szerepel a Bibliában:

„Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Áldottabb vagy minden asszonynál.” (Lk 1,28)

A “kegyelemmel teljes” kifejezés már az ókeresztény egyházatyák értelmezésében azt jelenti, hogy áteredő bűn nélkül való. Ezt IX. Pius pápa jelentette ki dogmaként, amit 4 évvel később maga Mária is megfogalmazott a lourdesi jelenés alkalmával: “Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

 

Mária, a mi anyánk

Valóban tud-e nekünk segíteni Mária?

Igen. A keresztények az Egyház kezdetétől fogva tapasztalják Mária segítségét. Erről milliók tanúskodnak. Mária Jézus anyjaként a mi anyánk. A jó anya mindig kiáll gyermekéért. Mária áll ki igazán.

Már a földön is szólt másokért Jézusnak, például amikor Kánában megmentette a jegyeseket a botránytól.

A kereszt alatt álló Máriára bízta Jézus Jánost: “Ime, a te fiad” – ezt az egyház úgy értelmezi, hogy Jézus akarata szerint Máriára égi édesanyánkként tekintsünk.

Pünkösdkor a tanítványokkal együtt imádkozott.

Mivel irántunk való szeretete nem szűnik meg, ezért biztosak lehetünk abban, hogy életünk két legfontosabb pillanatában: „most és halálunk óráján” szószólónk lesz.

 

Mária jelenések

Az egyház életében Mária sokszor láthatóan jelen volt. Érdekes módon általában gyerekek láthatják. Jelenéseit dokumentálható csodák kísérik.

Rengeteg csoda fűződik Szűz Mária megjelenéseihez, képeihez, szobraihoz. Példának okáért megemlíthetjük, hogy csupán az 1977 és 89 közötti időszakban a Rosa Maria Mystica szobrok és képek közül hatvanhárom könnyezett 22 országban. Igen fájdalmas utalás ez az emberiség szomorú sorsára. A jelenéseket az egyház nagyon szigorúan felülvizsgálja, érvényesítésükhöz cáfolhatatlan bizonyítékok szükségesek, sokáig vár a hitelesítő jelekre, csodákra.

A lourdesi barlangnál Bernadett Mária kérésére kaparni kezdte a földet, majd a sárral „megmosta” az arcát. Ezen a helyen másnapra forrás fakadt, amelynek vizéhez 70 orvosilag igazolt csodás gyógyulás kapcsolódik („Tudományos ismereteink jelenlegi állása szerint nem megmagyarázott gyógyulások”). Nagyon sok olyan eset van, amelyet orvosilag nem vizsgáltak ki, de a forráshoz zarándokló beteg a gyógyulásáról tanúskodik.

Jelenéseiben Mária imádságra buzdít bennünket. Sötét jövőt jósol, amit imáinkkal megváltoztathatunk.

A Szűzanya medjugorjei felhívása (ez ugyan még nem az Egyház pecsétje által hitelesített Mária-jelenés): Drága gyermekeim! Személyes megtérésre hívlak titeket. Ez a ti időtök. Nélkületek a jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek nap-nap után az imán keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez!

Adok nektek fegyvert Góliát ellen. Íme az öt kő:

1. Ima – rózsafüzér – szívből áradó

2. Eucharisztia

3. Szentírás – Biblia – Evangéliumok

4. Böjt

5. Szentgyónás.