Egyéb

Ki vagyok én? – Identitásunk 1.

Isten képmása vagyok

Isten megteremtette az embert, saját képmására. (Ter 1, 27a)

Mit jelent ez?

Van lelkünk, van szabad akaratunk

Isten részt kínál nekünk isteni tevékenységében

Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. (Zsolt8)

– Meghív minket, hogy részt vegyünk teremtő munkájában

„Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik.” (Ter 2, 19)  Az Ószövetségben a “név” megjeleníti a dolog lényegét. Azzal, hogy az ember nevezheti el a teremtményeket, mintegy tulajdonossá válik, a teremtett világot átadja nekünk Isten.

Mint Isten gyermeke, felelős vagyok a Föld jólétéért. Napjaink környezeti válságai az emberiség globális és egyéni bűneinek következményei. Istentől kapott feladatunk, hogy a jó gazda lelkületével vegyünk részt a teremtett világ védelmében, gondozásában, alakításában.

A teremtésben Isten társaivá válunk minden kreativitásunkkal, alkotásunkkal.

És társai lehetünk a teremtésben, amikor gyermekünk születik, amikor egy embert felnevelünk azzal a céllal, hogy életében Isten terve minél teljesebben kibontakozhasson.

– Meghív minket, hogy részt vegyünk Krisztus áldozatában

A Misekalauzban olvashattuk: “Megistenülésünk” útja az áldozat. … A szentmise Jézus áldozata és a miénk is. … A Szentlelket is kétszer hívjuk le: egyszer az adományokra, egyszer pedig a közösségre, hogy legyenek Krisztus testévé és neki tetsző áldozattá. … Csak az Istennek tetsző áldozatból születik “átlényegülés”, megnemesülés,  “megistenülés”. … “Szabadságunk mindenkor rendelkezik azzal a csodálatos hatalommal, hogy ha valamit elvesznek tőlünk, (az élet, az események, embertársaink), azt felajánlássá alakíthatjuk. Kívülről nem látni a különbséget, belsőleg azonban átlényegül minden. A végzetből szabad döntés lesz, az erőszakból szeretet, a veszteségből termékenység.” (Philippe)

Egész életünk áldozat, ha szeretet van bennünk, akkor Istennek tetsző áldozattá válunk, és ezzel Jézus magához emel bennünket megváltó művében, meghív megváltó tevékenységébe.

– Szentlelkével eltölt minket, és küldetést kapunk, hogy részt vegyünk a világ üdvözítésében.

„Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid… Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” (Jn 17, 9 … 17-19)