Lelki apró

Jézus fogja a kezünket a tiszta szerelem útján

Nagy nap volt mindannyiunk számára 2015. január 20-a, mert Beer Miklós, egyházmegyénk püspöke érkezett, hogy együtt ünnepelje velünk a 5 éves születésnapot. Igen, már ennyi ideje, hogy hónapról-hónapra összegyűlnek a fiatalok imádkozni a tiszta szerelemért és a családokért Sülysápon. Koncz Detti riportját olvashatjátok, amelyet Püspök atyánkkal készített.

püspök_atya– Mit gondol a tiszta szerelemért és családokért imaest kezdeti nehézségeiről, a szervezők kitartásáról?

– Minden új program, minden új feladat próba elé, megpróbáltatás elé állítja a résztvevőket. Hiszen nincs még tapasztalatuk. Az új út… Elindulni olyan irányba, amiről még nincs tapasztalatunk, mindig elbizonytalanító. De éppen a napokban beszélgettem valakivel, aki azt a szép jelenetet idézte fel, amikor Jézus a vízen járva megy a tanítványok felé. Péter meg meri szólítani, hogy „Uram, add, hogy hozzád mehessek”, és elindul. Amikor Jézusra nézünk, és Jézus felé megyünk, akkor bízhatunk abban, hogy Ő fogja a kezünket. Azt hiszem, ez is (az imaest) egy ilyen szép út Jézus felé.

– Miért fontos a modern világban is értéknek tekinteni a tisztaságot? Lehet-e ma megbecsült érték a tisztaság?

– Nagyon sokszor gondolok erre. Amióta pap vagyok, most már lassan 50 éve, mindig ott vagyok, ott voltam a fiatalok között. Ezt próbáltam mindig újrafogalmazni: bármelyik történelmi korban élünk, mi mindig Jézus tanítványai vagyunk. A korszellem, a változó világ az nem hathat ránk olyan értelemben, hogy megváltoztatná a Jézusi értékeket. Mi minden korban keresztények vagyunk, és ez vonatkozik az életkorunkra is. Gyerekként is, tinédzserként is, fiatalként is, felnőttként is, mi mindnyájan keresztények vagyunk. Amikor Jézus szavát hallgatjuk, amint az utolsó vacsorán imádkozik az Egyházért: „Atyám, nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ha a világból valók lennének, akkor a világ szeretné őket, és ünnepelné őket, de ők nem e világból valók.”, ezt próbáljuk mindig újraértelmezni. Olyan nagy a felelősségünk és a jó Istentől kapott bizalmunk is, hogy az ő szándéka szerint legyünk gyerekek, fiatalok, készüljünk a házasságra, a családi életre, a felnőtt feladatainkra. Ez a mi számunkra mindig időszerű, és mindig a Szentlélek Úristen meghívása, bátorítása és megerősítése segít ebben bennünket. Tehát így imádkozom értetek, imádkozom veletek.

– Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik keresik a tiszta szerelmet?

– Hogy higgyenek. Higgyenek abban, hogy a Jóisten valami nagyon szépet szán nekünk. Valami csodálatos hivatásra hív meg bennünket a szerelemben, egymás elfogadásában, egymás vállalásában, és az élet szolgálatában. Hiszen a házasság, a család, az élet szolgálatát jelenti. Ezt próbáljuk hívő lélekkel, hittel felfogni: Mekkora ajándéka ez a Jóistennek, hogy az életet bízza ránk, az élet szolgálatát? Ehhez viszont tényleg nagy felelősség kell, és bátor lélek. Hiszek abban is, és biztos vagyok benne, hogy a Jóisten mindig kiválaszt egy új nemzedéket, új tanítványokat, akik mernek az ő útján járni, és bíznak abban, hogy ők itt tudnak a föld sója lenni, a világ világossága, a hegyre épült város.

– Mit tehetnek azok a fiatalok, akik maguk hívők és a házasságig szeretnének a tisztaság útján járni, viszont olyan párra találnak, aki nem hisz és nem ért egyet velük ebben?

– Gondolok például szent Ágoston szüleire. Mónika egy drága hívő lélek volt, a férje pedig pogány. Az ő hitéből, az ő nagy lelkéből kapott indítást a férje is, Patrícius. Ő is hívő ember lett, és megkeresztelkedett. Tehát én azt üzenem azoknak a fiataloknak, akiknek a párja még nem hívő, hogy a szeretetüket éppen ebben próbálják kimutatni, a hit útján is próbálják segíteni. Amit mindig megértünk, és amiben biztosak vagyunk az az, hogy nem az az igazi szeretet, amikor feladjuk az értékeinket, az elveinket, hanem az, amikor ezt felkínáljuk, mint értéket, és ezért erre meghívjuk azokat, akik ezt még nem értik, nem ismerik. Ahogy az első keresztény századokban Szent Pál mondja ezt, hogy egy hívő asszony megszenteli a férjét. Ez a fiatalok között is, a szerelemben is így kell, hogy legyen. A Szentlélek Úristen biztos ad bölcsességet, erőt és bátorságot, hogy ezt így, érte való szeretettel tudja vállalni mindenki.

– Köszönjük!
– Én köszönöm, hogy vagytok!

Detti élményei az interjú margójára:
Hatalmas megtiszteltetés volt Püspök atyával interjút készíteni, amire még a szentmise előtt került sor. Püspök atyát nagyon szerettem eddig is, rengeteg pozitív tapasztalatom van vele kapcsolatosan. A bérmálásom a legelső, amire emlékszem. Szavai akkor és azóta számtalan alkalommal, szentmisén vagy valamely eseményen való találkozáskor mindig célba találnak, megnyugtatnak, lelkesítenek és megerősítenek. Éppen ezért erősen a Szentlélektől vezérelt embernek tartom. Hálás vagyok, hogy ismerhetem, és hogy éppen a mi püspökünk!