Iskolai Közösségi Szolgálat

Információk az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A szolgálat kultúrája és spiritualitása
Egyházunknak is remek lehetőség az Ifjúsági Közösségi Szolgálat

IKSZA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne az az előírás, amely az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak. A Közösségi Szolgálat bevezetése remek lehetőség Egyházunk számára a társadalom felé való nyitásra, továbbá szemléletformálásra. A közösségiségnek és a szociális érzékenységnek nemcsak kultúráját, hanem spiritualitását is megéreztethetjük a hozzánk érkezőkkel.

A felkészülésben és a szervezésben néhány dologban tud segíteni a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és azok a szakpasztorációk, akik ebben együttműködnek:

1. Készítünk egy nyomtatványt, melyben mind a legfontosabb tudnivalók, mind pedig a közösségi szolgálatnak az egyházmegyénkben fellelhető helyszínei fel lesznek tüntetve. Akik ebbe a kis füzetbe bekerülnek, azokat reklámozni és ajánlani fogjuk az iskolákban, ahová csak eljutunk (a plébániákon kívül különböző szakpasztorációk részéről is remélhetőleg lesz több fogadó intézményünk – cigánypasztoráció, karitász, kórház, nevelőszülői hálózat, családi napközi otthonok hálózata). Aki szeretne bekerülni ebbe a kis füzetbe (pl. valamely plébánia), mert szívesen fogadna diákokat, az május 5-ig kitöltve küldje meg a csatolt táblázatot.
2. Amennyiben a helyi plébánosok, hitoktatók május 5-ig, vasárnapig elküldik az Ifjúsági Irodának azoknak a 8-9. osztályos diákoknak a névsorát is, akik a plébániájukhoz tartoznak, és szívesen hívnák őket és barátaikat haza, hogy saját környezetükben teljesítsék a közösségi szolgálatot, akkor már tavasszal meg tudjuk keresni az iskolákat, és segítünk az együttműködési megállapodások megkötésében, továbbá válaszolunk a felmerülő kérdésekre.
Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya Antalicz Gábor emberhalászt, az Ifjúsági Iroda munkatársát bízta meg a közösségi szolgálat egyházmegyei koordinálásával (a felelősök elérhetőségét lásd a cikk végén).

3. Ahol a helyi plébánia talál egy felelős koordinátort, aki egy hétvége erejéig értelmes feladatokat és közösségi élményt tudna biztosítani az oda érkező fiataloknak, ott a program kialakításához ötleteket és reklámot tud adni az Ifi Iroda. Tervezzük a SZORGOS ŐSZ programot, amelyben a 2013. október 11-13-ai hétvégén, a 72 óra kompromisszum nélkül program idején, egyházmegyeszerte egységes „arculattal” (pl. egyforma karkötővel vagy sállal) jelennénk meg, ezáltal egy nagyobb közösségi tapasztalat részeseivé téve a helyi és máshonnan érkezett fiatalokat.
A részletek bővebb ismertetése, a további tájékoztatás megtalálható a Váci Egyházmegye hivatalos honlapján, és a www.mente.hu ifjúsági oldalon. Különösen ajánljuk az ötlettárat, de megtalálhatóak a kitöltendő dokumentumok is. Ha szükséges, bővebb információt telefonon vagy e-mailben lehet kérni Antalicz Gábor koordinátortól (e-mail: antaliczg@gmail.com, mobil: 30-961-19-75) vagy Farkas László ifjúsági lelkésztől ( farkas.laszlo@vaciegyhazmegye.hu).

Farkas László
ifjúsági lelkész

Az említett dokumentumok itt érhetőek el.