Hit éve

Hiszekegy

2012 októberétől 2013 novemberéig tart a Hit Éve. Szentatyánk azt kérte, hogy ebben az évben olvassuk újra a Katolikus Egyház Katekizmusát, amely kiadásának 20. évfordulóját ünnepli, s legyünk azon, hogy az 50 évvel ezelőtt megnyitott II. Vatikáni Zsinat tanításai is egyre inkább átmenjenek a gyakorlatba. Ebben az évben ezért a régi katekizmusok mintájára, kérdés-felelet formában tárjuk elő a Hitvallás néhány tételének értelmét. A rövidebb ún. Apostoli Hitvallás a római egyház keresztségi hitvallása volt (kelt. 125-135 között), a hosszabb Nícea-Konstantinápolyi Hitvallás 381-ben született. A Credo felépítése szentháromságos, 3 fő részből áll: Hiszek az Atyaistenben, Hiszek Jézus Krisztusban, Hiszek a Szentlélekben. Ezen túl 12 cikkelyre tagolható, hogy az apostolok számának megfelelően az apostoli hit egészét jelezzék. A Szentlélekről szóló részben van szó a szentháromságos közösségről vagyis az Egyházról. Az innen letölthető előadásban a Hiszekegy első fő részét fogjuk a teljesség igénye nélkül magyarázni.

Farkas László atya