Uncategorized

Eucharisztiával az Ifjúsági Lelkészségért

Felajánlotta, amit tudott…

A következőkben Petneházy András írása olvasható:

A kicsit több, mint egy éves, kitartó és imákban gazdag várakozás után a 2019-es régiós
táborok időszakában, július 12-én új püspököt kapott Egyházmegyénk, Marton Zsolt
személyében. Jómagam is sokat imádkoztam (egyéb szándékok mellett) a leendő
püspökünkért is. Azon a júliusi pénteken, amikor megtudtuk, hogy Ferenc pápa kinevezte
Beer Miklós püspök utódját, plébániámon, Veresegyházon részt vettem az egyházmegye új
elöljárójáért bemutatott szentmisén.

De ami az imát és különböző felajánlásokat illeti, a püspök atyán kívül sokat gondoltam és
gondolok most is az Ifjúsági Lelkészségre, amelynek missziós munkáját másfél évig
közfoglalkoztatottként is segíthettem. Azóta meg az önkéntes szolgálat lehetőségét keresem,
és Istennek hála, nem is eredménytelenül. 🙂

Aztán ahogy teltek a hetek, hónapok, arra indított engem a Szentlélek, hogy lakóhelyemen,
Veresegyházon az egyik szentmisét mondassam el az Ifjúsági lelkészségért. A misét július 28-
án, vasárnap este be is mutatta az itteni plébános, Molnár Zsolt atya a jelzett szándékért. Sőt,
még valami eszembe jutott: mi lenne, ha a Váci Egyházmegye minél több plébániáján az
egyik szentmise szándéka szintén a VEIL missziója lenne, kiegészítve ezt azzal, hogy a
püspök atya is bele van foglalva a felajánlási szándékba? Miért ne történhetne meg más
plébániákon is az, ami itt, Veresegyházon megtörtént?

Megragadva tehát az alkalmat, arra hívok mindenkit, hogy ki-ki a saját plébániáján keresse fel
az ottani plébánost és kérje meg őt, hogy a legközelebbi alkalommal a szentmise-szándékban
szerepeljen az Ifjúsági lelkészség és Marton Zsolt püspök is! Legyen ez is egy szolgálat azért
a közösségért, amelynek tagjaként felfoghatatlanul sok kegyelmet kaptunk a Jóistentől!

 

Marton Zsolt atya püspökszentelése 2019. augusztus 24-én 10 órakor kezdődik.
Helyszín: Váci Székesegyház

Te ott leszel?