Bulizz Jézussal!

Bulizz Jézussal! – 7. rész

A SZENTÍRÁS MIT MOND A SZÓRAKOZÁSRÓL?

A VILÁGBAN, DE NEM A VILÁGBÓL – Jn 17,16-18: Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban.

MEGTÉRT EMBER TUD JÓL SZÓRAKOZNI – Ef  4,17-32: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket.  Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól,  …vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt, s öltsétek magatokra az új embert… Ne adjatok teret az ördögnek. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.

Ef 5,1-20: Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Tehát ne vállaljatok velük közösséget. (Megj.: közösséget vállalok a bűnnel, ha jól érzem magam bűnös közegben és nem fáj, ami ott történik. Isten országát élve ez nem megengedett. Isten országa stílusú csak akkor lehet a szórakozásunk, ha magunk között nem engedjük meg ezeket. Pl. nem részegeskedünk, nem füvezünk, nem fogdossuk egymást, nem vagyunk durvák, csúnya beszédűek stb.) Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak.