Ajánló

Az Újszövetség 3 női főszereplője

Názáreti Mária
(színes magyarul beszélő, olasz-német filmdráma) mozi változat 110 perc, 2012.

„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!” Lk 1, 38

A film három asszonyról szól, akik életük során teljesen eltérő döntéseket hoztak. Ők Mária, Jézus anyja, Heródiás, Salomé anyja és a bűnbánó Mária Magdolna. A film centrális középpontjában Názáreti Mária személye áll,  akinek teljes életútját, szeretetét, hitét és fájdalmát kíséri végig ez a gyönyörű alkotás. A film rendezője: Giacomo Campiotti, aki többek között (A szeretet gyógyít, A mennyországot választom, Bakhita) c. filmek kiváló alkotója. A film magával ragadó, szívet melengető zenéjét: Guy Farley (Teréz Anya – A szegények szolgálója) komponálta.

Jézus Krisztus édesanyját, a Boldogságos Szűzanya életét mutatja be ez a lélegzetelállító eredeti helyszíneken forgatott, kitűnő karakterek által gazdagított, ugyanakkor mindenki számára sokatmondó filmdráma. A jelenetek alatt átérezhető „az Úr szolgáló leányának”, Máriának a személyisége, Istenben élt mélységes hite és Szent Fia iránt érzett végtelen szeretete. Élete az „Íme, itt vagyok” ismétlése a Szentírásból jól ismert angyali üdvözlettől kezdve, Jézus születésétől életén át kitartva kereszthaláláig, ugyanis Názáreti Mária igent mondott Istennek, amit még a Fia elvesztésekor érzett fájdalmában is megerősített. Az isteni akarat teljesítése által rátalált a teljes végtelen boldogságra. Emeritus pápánk, XVI. Benedek kifejezte háláját a film alkotóinak, és a következőket mondta:

„Mária olyan édesanya, aki mindig vágyakozott Fia után, ám tudta, hogy nem az övé, hanem Istené. Akkora szeretettel van Jézus iránt, hogy képes elfogadni a rá váró küldetést.” XVI. Benedek Pápa.

Ősbemutató: 2014. március 13., Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház

Dancsák Viktor