Lelki apró

Karácsony titka: hatalmat kaphatunk

Vártunk, várakoztunk és elérkeztünk karácsony éjjelére. Ezen a gyönyörű szép éjszakán , Jézus Krisztus emberré lett, – hús-vér emberré, közülünk valóvá, – hogy elhozza nekünk az Isten, az Atya szeretetét. Karácsony szent ünnepén azt a szeretetet ünnepeljük, amely eljött közénk, emberi alakot öltött, testté lett, így „mindenben hasonló lett hozzánk, egyetlen egyet kivéve a bűnt”.

Átérezzük-e igazán ennek a szeretetnek a súlyát, nagyságát?
Átérezzük-e Jézus szeretetének erejét?
Átérezzük-e a gonoszt, a bűnt legyőző szeretet erejét?
Megérjük-e, megéljük-e, hogy a szeretet erő – mégpedig világot megváltoztató erő -, mely soha nem múlik el? De ez az erő csak egyetlen szeretetre igaz, a Jézusban közénk érkezett szeretetre.
Befogadjuk-e szívünkbe ezt a jézusi szeretetet, és akarjuk-e, hogy ennek a szeretetnek az ereje átformálja általunk a bűnös világot?

Jézusban közénk lépett a  szeretet. Egyetlen szavával, egyetlen érintésével, egyetlen pillantásával, egyetlen mosolyával, képes átalakítani a világot, képes legyőzni a bűn és a halál sötétségét az emberi szívekben. Olyan gyönyörűen írja róla már Izajás próféta is, hogy Ő az, aki „Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt.” Vagyis a szeretet a legapróbb mozdulatával is meg tudja változtatni a világot; akkor, és csak akkor, ha JÉZUST, a SZERETETET valóban befogadjuk az életünkbe.

Rajtunk múlik, hogy végre valahára befogadjuk-e ezt a szeretetet vagy sem! Ha befogadjuk, akkor „hatalmat kapunk arra, hogy Isten Fiai legyünk”, s így a szeretet mindent átható erejével mi is legyőzzük a bűn sötétségét. Nincs nagyobb annál, mint amit az evangéliumban olvashatunk, hogy ti. „Mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva.” – és ezt a kegyelmet Jézus által, az egyház által a közösség szentségeiben kapjuk meg, – s mégis mennyire nem érezzük át jelentőségét.

Szent Bernát apát írja Isten igéjéről, a megvalósítandó szeretetről: „Rejtsd el lelked bensejében, járja át érzéseidet, hassa át egészen életedet. Töltekezzél ennek javaival, hogy gyümölcseinek is örvendezhessék lelked. Ne feledkezzél meg róla, hiszen szükséged van rá, mint a mindennapi kenyérre. Nélküle kiszárad a szíved, ez viszont betölti, és gyümölcsözővé teszi a lelkedet.”

Karácsony üzenete: fogadjuk be szívünkbe a Jézusban felkínált szeretetet, hogy általa mindnyájunknak „életünk legyen, és bőségben legyen.”

Kívánom, hogy ne csak a mai napon, hanem  a szívetekben minden nap karácsonyi szeretet égjen, a boldogság állandó fénye költözzön életetekbe, és az ünnepek elmúltával is úgy ragyogjatok, mint szenteste a karácsonyfa előtt! 

Békés, boldog ünnepeket!