Egyéb

A háború bennem kezdődik – a béke bennem kezdődik – A béke építői 2.

Two people disagree and fail to communicate

A béke építői 2.

A háború bennem kezdődik – a béke bennem kezdődik

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” (Fil 2,1)

A háború bennem kezdődik.

1.Rossz eszközeim vannak

A kifejezésmódom nem megfelelő

Nem azt mondom, ami a valódi probléma

Nem érthető, amit mondok (nem a másik nyelvén beszélek)

A negatív érzelmeim irányítanak

2. Rossz indulatokat engedek magamban érlelődni (bűn)

-Féltékenység

-Irigység

-Harag

-Közöny

-Hatalomféltés

-Szűk látókör

-Erőszak

A béke bennem kezdődik

  1. Csend – elsősorban magamban teremtek csendet. Odafigyelek arra, valójában mi történt, mi történik. Meghallom a másik hangját – felismerem szándékát, indítékait. Ráhangolódok a megoldás keresésére. Kirajzolódnak a lehetséges „útvonalak”. 

      2. Ima – Lelkem csendjében meghallom Isten nekem, csak nekem küldött válaszát.

      3. Erények – azt gondoljuk, az erények jó tulajdonságok, begyakorlott jóra való készségek. Valójában az erények Istennel egyeztetett cselekvéseink megvalósulásai. Odafigyelek arra, hogyan sikerül „igaz módon” megtenni a következő lépést, hogyan éljem le „igaz módon” a következő percet, napot, időszakot.

-Remény

-Szeretet

-Állhatatosság

-Értelem

-Józanság

-Türelem

-Hűség

-Együttérzés

-Jótanács

-és még nagyon sok… 🙂

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké! Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a BÉKESSÉG útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy környezetünkben a kiengesztelődést szolgáljuk. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek. Amen