Régióink eredetéről, természetéről

Régióink eredetéről, természetéről

A régiók története

A Váci Egyházmegyét  ifjúságpasztorációs térségekre (vagyis régiókra) osztják. 2009-ben pedig Mária műveként már az egész egyházmegye területét lefedően, 7 régióban működnek az Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösségek. Az egyes régiókhoz tartozó fiatalok közösségei a környék folyóiról és a Szűzanyáról kapják nevüket például: Galga menti Nagyboldogasszony Közösség, Zagyva menti Nagyboldogasszony Közösség. Innen a „mente” elnevezés.

1987-ben, Tápió mentén fiatalok öntevékenységéből alakul egy közösség, mely a kezdetekkor lelki vezetőjének kéri fel Dr. Szegedi László atyát, aki időközben ifjúsági referensi megbízást is kap. Referensi megbízásából fakadóan, születik meg segítségével Mária műveként helyi fiatalok, papok öntevékenységéből 1992-ben a Tisza menti Nagyboldogasszony Közösség, 1993-ban a Galga menti, 1996-ban az Ipoly menti, 1998-ban a Dél-Duna menti, 2002-ben az Észak-Duna menti Nagyboldogasszony Közösség. Az évek során a kifáradás jelei mutatkoznak, így 2007-ben Farkas László atya már csak 4 működő régiós közösséget vesz át. 2016-tól 6 Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség, vagyis „mente” működik.

A régiók lelkisége

A Lelkészség régióinak sajátos lelkisége évtizedek alatt formálódott ki. A régiók felelősei az ifjúsági lelkésszel együtt megfogalmazták lelkiségük és működésük alappilléreit egy lelkiségi dokumentumban, amelyet Dr. Beer Miklós Püspök atya 2014. november 15-én hagyott jóvá. Eszerint a Lelkészséghez tartozó régiók innentől kezdve hivatalosan is egy sajátos egyházmegyei lelkiségként lettek megalapítva és elismerve. Az alapokmány szerint a Lelkészség minden egyéb tevékenységét is ez a közösségi lelkiség és működésmód kell, hogy áthassa.

Sajátos lelkiségünk lényege, hogy a térség fiataljai Eucharisztikus, Máriás, Isten országát kereső, Szentlélekre figyelő közösségekké akarnak formálódni.

A lelkészség régiói szemléletileg és szervezetileg „egy nyelvet beszélnek”, és egymással egységben vannak.

Ennek megfelelően egy EGYHÁZMEGYÉS LELKISÉGRŐL lehet beszélni:

   • a régiók nem lelkiségi mozgalom (mert szorosan a plébániai struktúrához kötődnek)
   • de nem is puszta egyházmegyei szervezet (mert van saját lelkiségük) A régiók MÁRIA MŰVEKÉNT értelmezik magukat.

A régiók működése

A Lelkészségi régiók önkénteseit kisebb testvéreknek nevezzük. A kisebb testvérek közössége az ifjúsági lelkésszel egységben évente általában régiónként 3-4 ifjúsági találkozót, 1 nyári tábort és számos ráadás programot szervez a saját térségük fiataljai számára.Minden találkozónak más-más plébánia ad otthont. Évente így kb. 35 különböző településre eljutunk. Régiónként 15-30 fiatal kisebb testvér lát el aktív és állandó szolgálatot évközben köztük több pap és katekéta is megfordul. Rajtuk kívül alkalmilag egyéb önkéntesek és régebbi kisebb testvérek segítenek.

A lelkészségi régiók összefogását, egységét, továbbfejlesztését az Ifjúsági Iroda segíti, és külső fórumokon képviseli azokat.

Eredményeink

 • Évente csaknem 1000 fiatal fordul meg régiós találkozóinkon és táborainkban, majdnem a fele rendszeresen.
 • A régiókban elkötelezett, aktív fiatalok nevelődnek, akik felnőtt, felelős tagjaivá válnak a saját egyházközségeiknek, és ott nem egyszer közösséget is szerveznek.
 • Egyházközségeink, ifjúsági csoportjaink hálózatosan egymáshoz kapcsolódnak, s egy hálót képeznek.

A régiók jelentik az alaphálót a Mentemisszió számára,

…mert minden egyházmegyés fiatal számára elérhető közösségi hálót nyújtanak

…mert nem felülről szervezett alkalmi rendezvények, hanem alulról építkező közösségek. Egy-egy találkozón ugyanis 50-150 fiatal vesz részt, általában 10-15 különböző településről, nagy részük visszatérően. A családias létszám és a rendszeresség teremti meg a közösségi összetartozás tudatot

A regionális ifjúsági közösségek hivatása, lelkisége

Hivatása kettős:

 1. a közösség nélküli fiatalok számára otthon
 2. a térség közösségei számára a karizmák olvasztó kemencéje, ahol az ajándékok cseréje valósul meg, ahol új módon lehetnek Egyház, mint egy nagy család

Máriás egyházmegyei lelkiségünk egyik leglényegesebb vonása, hogy befogad: egyik mozgalom mellett sem kötelezi el magát, hanem a térségben lévő minden lelki kincset és lelkiségi mozgalmat akarja bekapcsolni egy ajándékozási körforgásba, melybe a régióban élő fiatalok által tapasztalt lelkiségi kincsek mind becsatornázódhatnak.