Arhívum

Kuris Tibor

Kuris Tibor vagyok, házas, 4 gyermek édesapja. 2011 óta a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodájának munkatársa. A szécsényi kistérségben ifjúsági közösségszervezőként szolgálom a Mente Misszió azon célját, hogy az egyházmegye minden településén legyen ifjúsági közösség. Munkám állandó kisközösségi alkalmak, ifjúsági találkozók...

György Balázs

Milyen feladatokat látok el? A papokkal, hitoktatókkal, iskolavezetőkkel, önkormányzat vezetőkkel, szülőkkel, régiós kisebb testvérekkel, aktív fiatalokkal és régebb óta fiatalokkal együttműködve indítok, építek, és vezetek közösségeket a helyi lehetőségekhez, viszonyokhoz igazítva, abból a célból, hogy minden egyházközségben hitükben és személyiségükben...

Fényi István

Az ifjúsági lelkész és irodavezetője mellett gondnoki, irodai és szükség esetén gazdasági feladatok ellátása, az Ifjúsági Lelkészség és régióinak háttérszolgálata. Az irodának helyet adó váci Hétkápolna Mária-kegyhelyhez tartozó egyházi területen fekvő liget rendszeres gondozása. Észak-Duna menti régióban ifjúsági közösségek létrehozása...

Apáthy Tímea

2020 augusztusa óta vagyok a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodájának munkatársa. A Tiszamenti régióban végzek olyan szolgálatot, mellyel arra törekszem, hogy az egyházközségekben a fiataloknak legyen közösség, ahova tartozhatnak. Az Úrtól kapott tálentumaim segítségével szeretném közelebb hívni őket Krisztushoz, az Ő...

Soós Gergő

Nekünk emberhalászoknak, talán hangzatos titulus lehetne még, a missziós menedzser megnevezés! Mert valóban, munkánk során találkozhatunk a hitoktatástól kezdve a közösségszervezésen át, a kapcsolatfenntartó és közvetítő szerepig, és így tovább folytatva a sort; mégis egyszerűen véve, a mi küldetésünk a...

Bacsi-Nagy Gergely

Gödöllőn élek családommal, 4 gyermek édesapja vagyok. Egyetemi éveim alatt tértem meg, 2010-ben lettem katolikus kereszténnyé. Erdőmérnökként erdei iskolát vezetek, így kerültem kapcsolatba a pedagógiával, a fiatalokkal. A Mente Misszióval 2013-tól kezdve egyre szorosabbá vált a kapcsolatom, kezdetben a feleségem...