Arhívum

Kuris Tibor

“Kuris Tibor vagyok, 35 éves, házas, 3 gyermek édesapja. 2011 óta a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodájának munkatársa. A szécsényi kistérségben ifjúsági közösségszervezőként szolgálom a Mente Misszió azon célját, hogy az egyházmegye minden településén legyen ifjúsági közösség. Munkám állandó kisközösségi alkalmak,...

Bacsi-Nagy Gergely

,,Gödöllőn élek családommal, 3 gyermek édesapja vagyok. Egyetemi éveim alatt tértem meg, 2010-ben lettem katolikus kereszténnyé. Erdőmérnökként erdei iskolát vezetek, így kerültem kapcsolatba a pedagógiával, a fiatalokkal. A Mente Misszióval 2013-tól kezdve egyre szorosabbá vált a kapcsolatom, kezdetben a feleségem...

György Balázs

“Milyen feladatokat látok el? A papokkal, hitoktatókkal, iskolavezetőkkel, önkormányatvezetőkkel, szülőkkel, régiós kisebb testvérekkel, aktív fiatalokkal és régebb óta fiatalokkal együttműködve indítok, építek, és vezetek közösségeket a helyi lehetőségekhez, viszonyokhoz igazítva, abból a célból, hogy minden egyházközségben hitükben és személyiségükben érett,...

Fényi István

"Az ifjúsági lelkész és irodavezetője mellett gondnoki, irodai és szükség esetén gazdasági feladatok ellátása, az Ifjúsági Lelkészség és régióinak háttérszolgálata. Az irodának helyet adó váci Hétkápolna Mária-kegyhelyhez tartozó egyházi területen fekvő liget rendszeres gondozása.  Észak-Duna menti régióban ifjúsági közösségek létrehozása...

Tóthné Ledniczki Terézia

,,2019. szeptember 1-től dolgozom az Ifjúsági Iroda csapatában. Egyrészt az egyházmegye ifjúsági életének szellemi termékeit gyűjtöm, rendszerezem és helyezem a szellemi kincstárba, másrészt ifjúsági közösségek létrehozásában és vezetésében segítek majd ott, ahol erre szükség lesz. Nagy örömmel tölt el, hogy...

Apáthy Tímea

2020 Augusztusa óta vagyok a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodájának munkatársa. A Tiszamenti régióban végzek olyan szolgálatot, mellyel arra törekszem, hogy az egyházközségekben a fiataloknak legyen közösség, ahova tartozhatnak. Az Úrtól kapott tálentumaim segítségével szeretném közelebb hívni őket Krisztushoz, az Ő szeretett...