Fejérdy Áron atya
Lelkészek és helyettesek  |  Helyettes lelkész